Vergadering met CvB – 2019-02-04

Heyhey lieve lezer,

Omdat het academiegebouw voor de meeste studenten niet echt om de hoek is en wij ook wel snappen dat niet iedereen blij wordt van drieenhalf uur lang vergaderen, hebben wij besloten om via onze website maar even een korte samenvatting te geven van waar we het eigenlijk over gehad hebben met het College van Bestuur. Afgelopen maandag 4 februari hadden wij namelijk een vergadering met het College van Bestuur, de OR en natuurlijk onszelf, de USR. Deze vergadering wordt ook wel de OGV genoemd (zie ook titel van dit bericht). Even kort waar we het over gehad hebben:

Allereerst was er het misschien wel bij jullie bekende taalbeleid, waarin staat dat elke nieuwe eerstejaars student een toets moet doen in de taal van de opleiding. Ook wordt er genoemd dat elke student aan de Radboud universiteit aan het eind van zijn of haar studie het predicaat “bewust taalvaardig” moet krijgen. Wat dat nu precies inhoudt? Dat was ons ook een beetje onduidelijk dus daar hebben we wat vragen over gesteld, natuurlijk. Het bleek vooral dat er nog goed nagedacht moest worden over de precieze invulling, dus to be continued…

Dat geldt overigens ook voor die taaltoets. Duidelijk werd dat het niet om spelling moest gaan, maar wat dan wel was minder duidelijk. Daarnaast is ook nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn als je het niet haalt. Onze mening is wat dat betreft duidelijk: het moet geen extra ‘moetje‘ worden.

Ook hebben wij het een tijd gehad over hoe de universiteit verenigingen kan ondersteunen in internationalisering. Dat is namelijk zo makkelijk nog niet: veel verenigingen willen wel, maar weten niet waar ze moeten beginnen. Daarom blijven wij erop hameren dat het belangrijk is dat de universiteit de verenigingen die willen, helpt.

Verder zijn wij de discussie aangegaan omtrent het bestuurscertificaat. Als je een bestuursjaar of medezeggenschapsjaar gedaan hebt, kan je dat certificaat aanvragen volgens het studentenstatuut. Mocht je een bestuursjaar doen en nu denken “huh, daar heb ik nooit wat over gehoord,” dan ben je zeker niet de enige. Er is veel onduidelijkheid over en het College van Bestuur heeft beloofd om ervoor te zorgen dat men deze weer kan aanvragen. Dus dat is een fijne toevoeging aan je diploma, natuurlijk! Ook wordt deze mogelijkheid vanaf nu opgenomen in de mail die het College elk jaar stuurt naar studentbestuurders.

Ook blijven we inzetten op duurzaamheid en zijn er weer meerdere vragen gesteld om onze campus en universiteit groener te maken; van koffiebekertjes tot watertappunten. Mocht je nog een goed, groen idee hebben voor onze universiteit, neem dan contact op met ons, of met de Green Office (we zijn ook allebei te vinden in TvA 1).

En dan moeten we natuurlijk niet vergeten dat de resultaten van het onderzoek naar de effecten van het BSA binnen zijn. Als reactie daarop hebben wij een notitie geschreven over hoe wij graag zien dat het BSA aangepast gaat worden. Dit wordt nu meegenomen in de bespreking over een nieuwe invulling.

Ook de tussentijdse evaluatie van de pilot Flexibel Studeren is besproken. In deze pilot kunnen studenten met een mantelzorgtaak, topsporters en studentbestuurders wat meer flexibiliteit krijgen in het onderwijs dat ze volgen. Heel fijn, maar helaas blijkt dat het nog niet op elke faculteit even goed werkt. Aan de hand van de evaluatie zijn wat knelpunten naar voren gekomen waar hopelijk snel wat mee wordt gedaan. Zo kunnen studenten die veel naast hun studie (moeten) doen extra ondersteuning krijgen.

Dit was in een vogelvlucht wat we hebben besproken. Er is natuurlijk nog veel meer langs gekomen, maar van alles bespreken wordt dit stuk ook niet leesbaarder. Wil je meer weten, dan zijn alle stukken terug te vinden op RadboudNet. Of je kan ons op komen zoeken in TvA1 op de USR-kamer!

Lara stelt zich voor

Mijn naam is Lara Mascini en dit jaar neem ik zitting in de USR namens het B.O.S., de koepelvereniging van de Nijmeegse studentenverenigingen. Zelf ben ik begonnen aan de bedrijfskundemaster Organizational Design and Development. Ik vind het belangrijk dat studenten naast ‘het studeren’ de ruimte hebben om zich te ontwikkelen op persoonlijk vlak. Daarom zal ik mij dit jaar onder andere inzetten voor de Actieve Student, zodat studenten tijdens hun studententijd plezier kunnen maken, uitvinden waar hun ambities liggen en een waardevol netwerk opbouwen waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op die manier hoop ik dat de nadruk meer komt te liggen op het ‘student zijn’. Je studententijd is ten slotte de mooiste tijd van je leven!
Heb je suggesties hoe dit verder mogelijk gemaakt kan worden of heb je andere ideeën? Neem dan vooral contact met me op!

Xander stelt zich voor

Hoi iedereen,

Ik ben Xander van Ulsen, student bestuurskunde en dit jaar maak ik deel uit van de Universitaire Studentenraad namens studentenpartij asap, waar ik ook fractievoorzitter van ben. Afgelopen jaar ben ik bestuurslid geweest bij Start Up Mix Students en ondersteunde ik studenten die hun eigen onderneming wilden opzetten. Ik werd bewuster dat naast studeren veel meer dingen mogelijk zijn waar iedereen ook de kans voor zou moeten krijgen. Komend jaar wil ik mij dan ook hard maken voor verruimen van de mogelijkheden voor actieve studenten, in de meest brede zin van het woord. Of je nou ondernemer, topsporter, mantelzorger of studentbestuurder bent, de universiteit moet meer dan nu het geval is ruimte bieden voor een optimale persoonlijke ontwikkeling. Ook duurzaamheid is dit jaar voor mij een belangrijk onderwerp. Ik zou graag zien dat er meer duurzame opties beschikbaar zijn voor studenten. Mocht je nog vragen of ideeen hebben dan kan jij me altijd aanspreken of mailen naar xandervanulsen@gmail.com.

Flore stelt zich voor

Hallo lieve lezer,

Mijn naam is Flore van Grunsven en dit jaar neem ik zitting in de USR namens AKKUraatd. Ik ben vierdejaars psychologie studente, maar houd me momenteel vooral bezig met USR taken.
Vorig jaar was ik de voorzitter van Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN) en in die functie heb ik veel mogen leren over het reilen en zeilen op onze universiteit. Er zijn namelijk een hoop zaken die vanzelfsprekend zijn en goed worden uitgevoerd, maar natuurlijk zijn er nog veel meer zaken waar het een en ander aan veranderd kan worden om iedereen zich op zijn/haar plek te laten voelen op de Radboud Universiteit. Daarom wil ik mij dit jaar vooral in gaan zetten op het thema ‘welzijn’ en ga ik mij bezig houden met verschillende commissies en werkgroepen om de stem van iedere student te vertegenwoordigen op een zo goed mogelijke manier.
Mocht je vragen hebben, spreek me vooral aan en ik zal mijn best doen om er voor jullie allemaal te zijn.

Lieve groetjes,
Flore

Marek stelt zich voor

Beste medestudenten!
Mijn naam is Marek Voesenek en ik zit in de USR namens AKKUraatd. Ik ben bachelorstudent Psychologie en inmiddels 24 jaar oud. Dit jaar zal ik mijzelf bezighouden de onderwijskwaliteit, medezeggenschap, loopbaanoriëntatie, invulling van het bindend studieadvies (BSA) en internationalisering. Ik ga natuurlijk nog veel meer doen, maar dit zullen (voorlopig) mijn speerpunten zijn. Dit ga ik natuurlijk samen doen met mijn mede-USR-leden en de fractie van AKKUraatd. Mochten
jullie punten voor verbetering, gekke suggesties of andere feedback hebben over het functioneren van de universiteit, dan ga ik hierover graag met jou in gesprek. Ik ben te bereiken op mijn mail: m.voesenek@student.ru.nl. Kortom heb ik enorm veel zin om jullie te vertegenwoordigen en ik zal er alles aan doen om zoveel mogelijk bewerkstelligd te krijgen.
Met vriendelijke groet,
Marek Voesenek