USR adviseert positief over koepelzetel CHECK

De nieuwe koepel CHECK (Charitatieve en Culturele Koepel) heeft dit jaar een verzoek ingediend voor een koepelzetel in de USR. De aanvraag is gebaseerd op het feit dat de charitatieve en culturele verenigingen op dit moment geen vertegenwoordiging hebben in de USR. CHECK wil de vertegenwoordiging van deze verenigingen volgend jaar graag op zich nemen.

De USR heeft vervolgens overlegd over de aanvraag en ook gesproken met een afgevaardigde van CHECK. Het koepelreglement stelt dat een organisatie voor een zetel in de USR in aanmerking komt als deze een uniek, specifiek en voor de Radboud Universiteit relevant deelbelang van studenten vertegenwoordigt. Daarnaast moet de organisatie een substantieel te achten aantal studenten representeren.
 
In het gesprek met de afgevaardigde van CHECK en de aanvullende informatie die de USR van de koepel gekregen heeft, bleken deze vereisten voldoende aanwezig. Vandaar dat de USR een positief advies geeft aan het College van Bestuur (CvB). Als het CvB dit advies overneemt, wordt CHECK naast SOFv (studieverenigingen), BOS (studentenverenigingen), NSSR (sportverenigingen), CSN (christelijke verenigingen) en KIS (internationale verenigingen) de zesde koepel in de USR.