Documenten overleg-GV 26 september

Morgen om 14 uur zal de eerste overleg-GV van het collegejaar 2011-2012 plaatsvinden in de Senaatszaal van de Aula. De vergadering is openbaar en iedereen is dus welkom om op de publieke tribune plaats te nemen. In de GV zal onder meer aandacht besteed worden aan de beleidsbrief en een stuk over de verwevenheid van onderwijs en onderzoek op de Radboud Universiteit. Voor een compleet overzicht van de agenda en de stukken, kijk op Radboudnet (let op: login!).

Aan het slot van de vergadering zal de USR nog enkele vragen stellen, zoals over de betaling van instellingsgelden bij een tweede master (daarover zijn vragen gerezen door een mailtje, verzonden aan alle Rechtenstudenten), de situatie bij Vox en de stand van zaken met betrekking tot de videocolleges.

We hopen jullie morgen te zien. Anders zal er later nog een verslag verschijnen over de eerste cyclus van de 15e USR!