Nieuwsbrief FSR Managementwetenschappen 2 september 2011

Intensivering van het onderwijs
Het College van Bestuur wil dat al onze opleidingen het onderwijs in het tweede en derde jaar gaan intensiveren, om de rendementen van studenten te verhogen. Vanwege het dwingende karakter van deze wens, zet het faculteitsbestuur op dit moment alles op alles om voor 1 oktober een uitgewerkt intensiveringplan aan het College voor te leggen.

Omdat onze opleidingen nogal verschillen, is er voor gekozen om hen zelf de verbeteringen te laten aandragen. Na overleg met het faculteitsbestuur zal er per opleiding een definitief plan voorgelegd worden, wat verwerkt gaat worden in een facultair beleidsstuk voor het College van Bestuur.

Faculteitsbestuur ontwikkelt strategisch plan
Het faculteitsbestuur is in januari 2011 geïnstalleerd en in de afgelopen Facultaire Gezamenlijke Vergadering hebben ze hun strategisch plan voor de komende vier jaar gepresenteerd. Het faculteitsbestuur erkent hierin onder andere dat de huisvesting van onze faculteit op dit moment tekortschiet, zowel qua voorzieningen voor studenten als voor het personeel. Hopelijk kan hier in de komende jaren verandering in aangebracht worden, ondanks dat er niet veel geld beschikbaar is.

Daarnaast vindt zij dat de koppeling tussen de opleiding en de arbeidsmarkt vergroot moet worden, door een groter beroep te gaan doen op het alumnibestand van onze faculteit. Het bestuur toont zich in het plan niet ontevreden over de huidige stand van ons onderwijs.

Nieuwe gezichten in de medezeggenschap
Vandaag zullen enkele studenten het stokje overnemen van hun voorgangers. Zo zullen Sia Baratli, Jordi Vreede, Iris van Diest, Chiel Soeter, Sjir Sch├╝tt en Emiel Helmink de nieuwe vertegenwoordigers worden in de Facultaire Studentenraad, en zal Marjolein Kouwenhoven zich als studentassessor bij het faculteitsbestuur voegen. De komende weken zullen zij zich aan de studenten presenteren door middel van collegepraatjes.

Behalve verslag uitbrengen naar de studenten, horen wij ook graag van de studenten. Heb je een klacht, een vraag of wil je gewoon graag je mening geven over het reilen en zeilen op de faculteit, schroom dan niet om ons persoonlijk (TvA 5.0.09), via de e-mail (studentenraad@fm.ru.nl) of social media (twitter en facebook) te benaderen.