De FSRL, de maand van Malve

Meestal begint een nieuw jaar met de grote kennismaking en het inwerken in de dossiers. Mijn kennismaking met de commissie  en de stuurgroep internationalisering was veel meer dan het lezen van dossiers: Bij de welkomstlunch voor de internationale studenten van Letteren, heb ik in september kennis gemaakt met studenten uit heel Europa (en ze gevraagd hoe het tot nu toe in Nijmegen en aan de faculteit Letteren beviel en wat er volgens hun nog beter zou kunnen. Zonder een enkele uitzondering voelden zich allen zeer welkom, goed geholpen en klaagden ze alleen over het koude weer). Bijzonder verbazend vond ik dat een aantal studenten zeer goed Nederlands spreekt. Helaas zijn er geen colleges taalverwerving voor Nederlands als tweede taal en ze moeten voor de cursussen van In’to nog de volle prijs betalen. Het bureau internationalisering is druk bezig om voor de studenten die hier Nederlands komen studeren de korting terug te krijgen en de commissie zal over korte termijn beslissen om een deel  van de cursussen mee te financieren. De tijd dreigt omdat de cursussen over kort beginnen, maar we zijn het erover eens dat het positieve beeld van de faculteit bij de partners in het buitenland bevestigt en versterkt zal worden.

In het kader van de grote kennismaking heeft de FSR met groot succes de opleidingscommissies van alle studies voor een lunch verzameld. Om een goed band met de opleidingen te onderhouden een voor een efficiënte communicatie onderling te zorgen zullen we voortaan om de 6 tot 8 weken een opco-lunch houden. Zo doende worden wij regelmatig geïnformeerd over wat er leeft bij de opleidingen en kunnen wij  informeren, verder helpen of problemen beter aanpakken.

Malve Falk, Algemeen Lid FSRL