FSR FNWI Nieuwsbrief oktober 2011

Beste studenten,

Wij als nieuwe FSR willen jullie graag regelmatig updaten over zaken die spelen binnen FNWI. Dit is de eerste nieuwsbrief van dit collegejaar en er zullen er nog vele volgen.
In deze nieuwsbrief worden dus de laatste ontwikkelingen besproken en willen we jullie wijzen op besluiten van het Faculteitsbestuur (FB) die belangrijk voor jullie zullen worden. Dit alles volgt verder in deze nieuwsbrief. We zullen ons eens eerst voorstellen.

De FSR 2011-2012 bestaat uit de volgende personen:

– Bastiaan Buddingh’ (voorzitter)             Moleculaire Levenswetenschappen
– Bart Aarts (secretaris)                         Biologie
– Vera van Gemert (penningmeester)      Biologie
– Jaleesa Bresseleers                             Moleculaire Levenswetenschappen
– Lonneke Elders                                   Biologie
– Bas Westerbaan                                 Wiskunde

De assessor van dit jaar is Patrick Verleg (Informatica).

Wij zien dus graag dat jullie problemen en klachten die niet-opleidingsspecifiek zijn bij ons neer leggen, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. Mochten jullie verbeterpunten hebben voor de nieuwsbrief, dan horen wij dit natuurlijk graag.

Ons e-mailadres is fsr@science.ru.nl. Onze website: www.ru.nl/fnwi/fsr

Groeten,
Bart Aarts
Secretaris FSR FNWI 2011-2012


OERen

Jullie hebben wellicht meegekregen dat de Onderwijs- en Examenreglementen (OERen) voor 2011-2012 afgelopen juli afgekeurd zijn door de Facultaire Gezamenlijke Vergadering, waarin ook de FSR zitting heeft. Belangrijkste punt van kritiek vanuit de FSR was de regeling dat voldoendes niet langer herkanst zouden mogen worden. Deze regeling is vervolgens uit de OERen gehaald, waarna deze alsnog aangenomen zijn. Voldoendes mogen dus ook nu nog  gewoon herkanst worden. (Bijv. wanneer je een judicium wil behalen of naar een masterpositie in het buitenland wil solliciteren.)

Enquêtes

In de FGV is ingestemd met het voorstel dat LimeSurvey het nieuwe enquêtesysteem wordt. Dit betekent in de praktijk dat studenten een mailtje krijgen na het tentamen met daarin de URL naar de enquete.
Verder zullen de verbeterpunten zoals geformuleerd door de docent (na overleg met de OLC) op BlackBoard geplaatst worden, zodat deze in te zien zijn voor studenten die het vak gevolgd hebben, en studenten die het vak het jaar erna gaan volgen. Op deze manier krijgen jullie inzicht in wat er allemaal gebeurd met het commentaar dat jullie op vakken geven.

Portfolio’s

Bij alle opleidingen van FNWI is inmiddels het portfolio ingevoerd. Sommige opleidingen werken hier al langer mee. Het Faculteitsbestuur heeft het portfolio voor alle opleidingen verplicht gesteld, omdat het de beroepsoriëntatie en studierendementen ten goede zou moeten komen. De opleidingen mogen de invulling van het portfolio grotendeels zelf bepalen.
Als jullie merken dat er problemen zijn wat betreft het portfolio (docenten die zich niet inzetten of onbereikbaar zijn, onduidelijk wat er van de studenten verwacht wordt, enz.), meldt dit dan (in eerste instantie) bij je OLC!!!