Introductie ingekort

De introductie: een nieuw begin voor alle studenten op de Radboud Universiteit, maar vooral voor alle eerstejaars. De tien introductiedagen halverwege augustus vormen voor hen hét begin van hun studententijd. Vaak een onvergetelijk begin, zo zullen de meeste studenten kunnen beamen. Kennismaken met Nijmegen, de studie en medestudenten in tien dagen.

Vanaf volgend jaar zal die kennismaking in acht (in plaats van tien) dagen moeten gebeuren. Het College van Bestuur heeft vorige week besloten om de introductieperiode in te korten, wat inhoudt dat er een sportdag zal vervallen, RU in Town wordt verplaatst naar de dinsdagmiddag en het slotfeest vervalt. Het inkorten van de introductie zou plaatsvinden op basis van enquêtes onder eerstejaars, die aangaven dat tien dagen erg lang was. De Universitaire Studentenraad vindt het jammer dat zij niet is geraadpleegd over het inkorten van de introductie en de invulling hiervan. Zij maakt zich zorgen over de ruimte die studie- en studentenverenigingen nu zullen krijgen om zich te profileren, terwijl ook de afsluiting van de introductie zorgen baart. Het introductieweekend zal in 2012 namelijk het sluitstuk zijn van de Nijmeegse introductie. Hierover zal de USR in gesprek treden met Dienst Studentenzaken.