Studentassessor Rechtsgeleerdheid… Wie, wat & waarom?

Rosanne NigtenWie? Ik ben Rosanne Nigten, student-assessor van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Ik ben 22 jaar en zit in het 5e jaar van de opleiding Recht & Management. Naast mijn studie en assessorschap ben ik actief bij de studievereniging van Rechtsgeleerdheid; de JFV, regelmatig in het sportcentrum te vinden en werk ik als studentassistent bij de sectie Burgerlijk Recht.

Wat? Iedere faculteit heeft een faculteitsbestuur. Op onze faculteit bestaat deze uit een decaan (Prof. mr. P.P.T. Bovend’ Eert), een vice-decaan onderwijs (Prof. mr. H.J.B. Sackers), een vice-decaan onderzoek (Prof. mr. S.E. Bartels), de directeur (Drs, A.P.M.G. Peters), en een student-assessor.

Als student-assessor heb je een raadgevende stem in het bestuur die iedere woensdagochtend vergadert. De taak van een assessor is het vertegenwoordigen van de studenten in deze vergaderingen. Verder overleg je als assessor regelmatig met assessoren van andere faculteiten en de Rector Magnificus (Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann), in deze overleggen kunnen op een laagdrempelige manier universiteitsbrede zaken met de Rector besproken worden. Daarnaast maak je als assessor deel uit van vele commissies, denk bijvoorbeeld aan benoemingsadviescommissies voor nieuwe hoogleraren maar ook aan de Stuurgroep Nieuwbouw die zich bezighoudt met alles rondom het ontwerp en de bouw van onze nieuwe faculteit.

Het is voor de assessor van groot belang om veel contact te hebben met andere studenten. Dit doe je in nauwe samenwerking met de Opleidingscommissie (OLC) en de Facultaire Studentraad (FSR). Samen proberen wij dit jaar zoveel mogelijk geluiden vanuit de studenten op te vangen, waarmee wij vervolgens aan de slag gaan. Dit kan de FSR doen door dit in één van de Gezamenlijke Vergaderingen die zij met het faculteitsbestuur en de Onderdeelcommissie (vertegenwoordigers van het personeel) heeft ter sprake te brengen. De OLC kan als adviesorgaan van het bestuur allerlei onderwijsgerelateerde zaken aankaarten en als assessor heb je wekelijks de gelegenheid om allerlei uiteenlopende zaken in de bestuursvergadering op tafel te leggen. In sommige gevallen werken de FSR, de OLC en de assessor nauw samen, een voorbeeld hiervan is ons optreden tegen de gewijzigde
richtlijnen van de examencommissie over het verbieden van bijschrijvingen en markeringen in de wettenbundels.

Dan komen we eigenlijk direct aan bij de Waarom?-vraag. Voor bestuurders is het vaak lastig om te zien wat er onder studenten speelt. Als student-assessor sta je niet alleen dicht bij de student maar word je tegelijkertijd bij alle besluitvorming betrokken en kan je daarnaast allerlei zaken ter besluitvorming aan het bestuur voorleggen. Deze ‘spin in het web’- functie maakt de positie van de studentassessor!

Tot slot
Input vanuit de studenten is voor zowel de assessor, als de OLC en de FSR ontzettend belangrijk. Heb jij dus een klacht, opmerking of suggestie over het reilen en zeilen van onze faculteit; mail deze dan naar inspraak@jur.ru.nl. Wil je op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen? Meld je dan aan op onze facebookpagina: Inspraak Rechten.

Ben jij enthousiast geworden door mijn verhaal en wellicht geïnteresseerd in deze functie, of heb je meer vragen over het assessorschap? Stuur dan een mailtje naar assessor@jur.ru.nl.