Bericht De Gelderlander over introductie

Vorige week plaatste de USR een persbericht over de problematiek rondom de introductie. De Gelderlander wijdde er een artikel aan. Lees het hieronder.

Zorgen over gelijktijdige introductie hogeschool en universiteit
NIJMEGEN – Zowel de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) als de Radboud Universiteit organiseert de introductie van het studiejaar 2012-2013 in de week van 19 tot 26 augustus.

Studentenorganisaties zijn bezorgd over de gevolgen. De afgelopen jaren liepen de introductieperiodes van beide onderwijsinstellingen naadloos in elkaar over. In die weken zat de stad jaarlijks bomvol.

De studentenraden maken zich vooral zorgen over capaciteitsproblemen van kroegen, eetgelegenheden en slaapplekken. Grote drukte kan bovendien leiden tot veiligheidsproblemen.

De introducties worden afgestemd op het begin van de colleges. De HAN begint volgend studiejaar een week eerder dan de universiteit, waardoor ook de introductie een week eerder valt. “De HAN en de universiteit voeren hierover blijkbaar geen overleg en hebben ieder hun eigen agenda”, vermoedt Maarten Venhovens van de Studentgeleding van de HAN. “De verenigingen krijgen straks veel meer studenten te verwerken. Bepaalde activiteiten moeten dan uitwijken naar grotere locaties.”

Volgens Loeke Salemans van de universitaire studentenraad wordt de introductie op deze manier manier te massaal.
De universiteit en hogeschool overleggen de komende maanden om mogelijk knelpunten weg te nemen.