Invoering Péage uitgesteld en vanavond tijdelijk niet in gebruik

Péage maakt onderdeel uit van de nieuwe campuskaart en is het nieuwe centrale kopieer- en printsysteem dat universiteitsbreed ingevoerd wordt. Iedere student zal hiervoor een nieuwe studentenkaart ontvangen. De invoering van Péage zal echter niet meer op alle faculteiten voor 1 december plaatsvinden. En in verband met een systeem-update zal het vanaf 17.00 uur tot morgenochtend 29 november 8.00 niet mogelijk zijn te kopiëren of te printen via Péage.
Op dit moment kunnen studenten van de Faculteiten der Managementwetenschappen en Rechtsgeleerdheid hier al gebruik van maken. Bij de invoer van het Péageprintsysteem bleken echter toch nog problemen te bestaan, waaronder een lastige aanmeldingsprocedure en het niet aankomen van printopdrachten. Ook zullen de kosten voor het maken van één printje zeer waarschijnlijk overal 5 cent gaan bedragen. De USR heeft vragen gesteld aan het college en beleidsmedewerkers over de lastige aanmeldingsprocedure, de praktische printproblemen bij Rechtsgeleerdheid en de kosten. Hoewel er eerst nog gestreefd werd naar een uiterste invoerdatum van 1 december op alle faculteiten, is dit inmiddels uitgesteld naar volgend jaar. Ook zullen er printalternatieven aangeboden blijven tijdens de invoerfase totdat het Péagesysteem goed functioneert. Tot slot wordt de aanmeldingsprocedure vereenvoudigd. In verband met deze systeemupdate is Peage deze maandagavond vanaf 17.00 uur tot dinsdag 29 november 8.00 uur buiten gebruik. Gebruikers kunnen uitwijken naar de printvoorzieningen (met chipknip) en de kopieervoorzieningen (met Xafax-kaart) bij de Centrale Bibliotheek, het Erasmusgebouw en bij Sociale Wetenschappen.