Reactie USR en Studentgeleding MR HAN op samenvallen introducties RU en HAN

De Universitaire Studentenraad (USR) van de Radboud Universiteit en de Studentgeleding van de Medezeggenschapsraad van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen is ter ore gekomen dat hun introducties in augustus 2012 tegelijkertijd gepland zijn. Dit omdat de start van het schooljaar op de HAN een week eerder gepland staat dan het begin van het collegejaar van de RU. Beide medezeggenschapsraden uiten gezamenlijk hun zorgen richting de instellingsbesturen. Er zullen veel mensen tegelijkertijd in Nijmegen te vinden zijn om kennis te maken met de stad en het studentenleven. Dit zal een extra druk opleveren, wat zeer waarschijnlijk capaciteits- en veiligheidsproblemen gaat veroorzaken. Maarten Venhovens, vicevoorzitter van de Studentgeleding van de MR Han: ‘We maken ons vooral zorgen om de avonduren, zoals overvolle kroegen.’ Bovendien wordt het lastig voor verschillende studentenorganisaties om zich te kunnen profileren bij zowel aankomend universitaire studenten als studenten van de hogeschool.

De medezeggenschapsraden zetten vooral in op het verplaatsen van de introductie van de HAN, maar vrezen dit jaar voor een voldongen feit te staan. Tevens pleiten de studentenraden ervoor dat de introducties in de toekomst weer gescheiden zullen blijven, behalve als er concrete oplossingen worden aangedragen voor de gevreesde problematiek. Hierbij valt te denken aan gebrek aan slaapplekken, een tekort aan eetgelegenheden en overvolle kroegen. Loeke Salemans, voorzitter van de USR: ‘We zullen onze uiterste best doen om de kwaliteit van de introductie zoals hij nu is te waarborgen.’

De USR zal hierover een rondvraag stellen aan haar College van Bestuur in de aankomende overlegvergadering op 7 november.