Maandag informatieavond bestuursbeurzen van DSZ

Studentbestuurders opgepast! Komende maandagavond om 20 uur zal er een informatieavond plaatsvinden over het nieuwe systeem van bestuursbeurzen. Dit zal gebeuren in het Collegezalencomplex en het is georganiseerd door Dienst Studentenzaken, dat verantwoordelijk is voor de bestuursbeurzen. Zorg, gezien de vele veranderingen aan het bestuursbeurzenstelsel, dat je als bestuurder aanwezig bent. Misschien is het niet meteen voor jou van toepassing, maar het kan waardevolle informatie opleveren om je opvolgers goed te kunnen informeren.

Er is overigens al informatie beschikbaar over de veranderingen aan het bestuursbeurzenstelsel: check daarvoor de website van Wat Zijn de Plannen.