Wat Zijn de Plannen van start

Universiteitsbrede samenwerking voorlichting onderwijsmaatregelen

Op de Radboud Universiteit Nijmegen starten vandaag alle studentenbelangenbehartigers een voorlichtingscampagne onder de naam Wat Zijn de Plannen (WZP). Dit om studenten bewust te maken van de onderwijsplannen en bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Studenten zijn vaak slecht op de hoogte van de aankomende onderwijsmaatregelen en de inhoud ervan, zoals ook blijkt uit een peiling van WZP.

Het voornaamste doel van deze voorlichtingscampagne is het creëren van bewustzijn bij de Nijmeegse student over de ingevoerde en op handen zijnde maatregelen voor het hoger onderwijs. Het gaat hierbij onder andere om het inkorten van studiefinanciering en OV-recht, veranderende regels voor de aanvullende beurs, de invoering van het bindend studieadvies en de harde knip. In twee voorlichtingsweken worden studenten hierover actief benaderd en geïnformeerd. Onderdeel daarvan is een informatiebijeenkomst. Daarnaast kunnen studenten informatie inwinnen op watzijndeplannen.info.

Arlette van Lint, coördinator van WZP: ‘Veel studenten weten niet wat hen boven het hoofd hangt. Uit onze peiling blijkt dat studenten gemiddeld geen enkele maatregel op kunnen noemen.’ In deze peiling zijn de in dit jaar aangekondigde maatregelen meegenomen. ‘Studenten geven op een schaal van 0 tot 10 een 4,4 voor hun tevredenheid over de informatieverstrekking vanuit de overheid over de maatregelen. De voorlichting vanuit de overheid schiet duidelijk tekort’, aldus Van Lint.