[UPDATE] Stand van zaken invoering Osiris

Vlak voor de kerstvakantie is het nieuwe studenteninschrijfsysteem Osiris gelanceerd. De invoering is in grote lijnen voorspoedig verlopen, maar studenten hebben nog wel veel vragen over dit systeem en angst dat er gegevens verloren zijn gegaan. Enkele USR-leden togen daarom vorige week vrijdag naar het Osiris-implementatieteam met verschillende vragen die zij hadden gekregen van studenten.

Bij veel studenten bestaat onduidelijkheid over de inschrijving voor cursussen. Hierbij staan nog niet alle gegevens goed in Osiris, omdat in het oude systeem alle administraties andere codes hiervoor hanteerden. Bij de omzetting kon daarom niet alles meteen kloppen. Hierdoor zijn verschillende colleges niet goed vindbaar of kloppen de codes niet altijd. Bij vragen kunnen de studenten hierover immer terecht bij de onderwijsadministraties, die een omrekentabel hebben gekregen om toch de juiste colleges te vinden. Ga bij twijfel langs hen! Zij kunnen je meer inzicht verschaffen in het feit of je op de goede manier ingeschreven staat voor je vakken en tentamens. Dit probleem ligt dus niet aan de werking van het systeem Osiris, maar puur aan de omzetting. In het nieuwe collegejaar zijn deze problemen verholpen omdat alle colleges dan direct in het systeem worden ingevoerd.

Een andere angst bij veel studenten betreft de tentamenresultaten: deze staan niet altijd goed in de studievoortgang of staan ├╝berhaupt niet goed. Dit probleem is een probleem met de labeling van de tentamenresultaten: er zijn dus GEEN tentamenresultaten verdwenen. Vanaf deze week zouden de resultaten foutloos in het systeem moeten staan. Klopt er iets niet, vraag dit dan na bij de onderwijsadministratie en anders bij het Osiris-implementatieteam.

Ook zijn er veel vragen over de afwezigheid van het collegerooster en de afwezigheid van tentamenlocaties in het systeem. Dit werkt nog niet, maar dat dit het geval zou zijn was al op voorhand bekend. Om deze functies te laten werken moet het systeem Syllabus worden gekoppeld aan Osiris en dit is een nieuwe omvangrijke operatie. Daarom is besloten deze koppeling uit te stellen tot in de zomer. In het nieuwe collegejaar werken ook de roosters en de tentamenlocaties via Osiris. Voorlopig zul je de locaties en roosters echter op moeten zoeken via de normale roosterpagina.

Sommige studenten hebben bovendien opgemerkt dat ze wanneer ze zich bij een vak uitschrijven via Osiris, dit vak in Blackboard behouden blijft. Ook dit probleem is bekend bij het Osiris-projectteam. De koppeling van Osiris naar Blackboard werkt foutloos en was ook het belangrijkst, de koppeling van Blackboard naar Osiris moet nog worden gemaakt. In de komende maanden zal deze koppeling worden gerealiseerd.

Ten slotte is er ook nog nieuws voor de studenten met een beperking, zoals dyslexie. Dit zal in de komende maanden ook in Osiris geïmplementeerd worden, waardoor het inschrijven voor tentamens meteen gedaan kan worden met de opmerking dat speciale voorzieningen nodig zijn.

Andere vragen? Stel ze dan aan het Osiris-projectteam of je onderwijsadministratie. De USR houdt de ontwikkelingen rondom Osiris goed in de gaten, maar heeft vertrouwen in het implementatieteam. De implementatie van Osiris was, zeker tegelijkertijd met de invoering van het BSA, een grote operatie, die relatief goed verlopen is. Ook deze laatste problemen zullen zeker verholpen worden, een beetje geduld is echter nodig. Vanaf het volgende collegejaar lijkt er echter een goed systeem klaar te staan!

[UPDATE] Voor vragen kan altijd gemaild worden naar de helpdesk van Osiris: osiris@dsz.ru.nl