Stukken voorbereidende GV 27 februari

Komende maandag vindt er weer een voorbereidende GV plaats van de Universitaire Studentenraad samen met de Ondernemingsraad. Op de agenda staat onder meer de notitie van de Universitaire Studentenraad over Internationalisering, waaraan de taskforce Internationalisering de afgelopen maanden erg hard heeft gewerkt. Ook de medezeggenschapsorganen op lagere niveaus hebben hieraan een mooie bijdrage geleverd.

Daarnaast zal er gesproken worden over de instellingscollegegelden voor het jaar 2012-2013. In het voorstel van het CvB staan hierover weinig veranderingen ten opzichte van het huidige beleid. Dit is interessante informatie voor studenten die een tweede studie willen (gaan) doen! Ten slotte staat ook het Investeringsproject Free Electronic Laserlab op de agenda. Deze investering moet ter advies worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

Kijk voor de agenda en de stukken op Radboudnet (pas op: login!). Iedereen is natuurlijk van harte welkom om plaats te nemen op de publieke tribune. De voorbereidende GV begint om 14 uur en vindt zoals altijd plaats in de Senaatszaal van de Aula. We hopen jullie daar te zien!