FSR zoekt nieuwe medezeggenschappers!

Eens per jaar worden er verkiezingen gehouden voor de verschillende medezeggenschapsorganen op de universiteit: de Univeristaire Studentenraad (USR) de Facultaire Studentenraad (FSR) en de verschillende Opleidingscommissies (OLC).

Waarom zou jij mee willen doen? Nou misschien omdat:

 • Je zo laat zien dat je het belangrijk vindt dat je goed onderwijs hebt.
 • Niemand beter weet hoe onderwijs gegeven moet worden dan aan wie het gegeven wordt.
 • Je niet denkt `na mij de zondvloed’, maar je in wilt zetten voor de studenten die na jou komen, net zoals de studenten die voor jou kwamen zich hebben ingezet voor jou.
 • Studenten ook onderdeel zijn van de academische gemeenschap en daarom gehoord moeten worden.
 • En om simpelweg te tonen dat het je allemaal iets interesseert.

Verkiezingen: meng je erin!  Hoe gaat dat in zijn werk?

Wat precies de spelregels zijn, staat vermeld in het zogenoemde verkiezingsreglement. Het komt er op neer dat je voor alle organen mag stemmen, de USR voor alle studenten; de FSR voor alle studenten van de betreffende faculteit en de OLC voor alle studenten van de betreffende opleiding. Je kunt dus 3 stemmen uitbrengen. Voor de USR wordt gewerkt met lijsten en partijen. Verschillende partijen doen mee aan de verkiezingen en deze partijen dragen een aantal personen aan die zich verkiesbaar stellen. Het aantal stemmen op een partij beslist het aantal zetels van de partij in de Universitaire Studentenraad.
Voor de FSR en OLC’s gaat het er iets anders aan toe. Je krijgt dan een lijst met namen voor je van de mensen die zich verkiesbaar stellen voor deze organen. Aan jou de keus om te stemmen op de volgens jou meest geschikte kandidaat. Simpel toch? En het kost niet eens veel tijd! 

Tijdspad

Helaas is er een vrij strak schema zie hieronder. Dus als je twijfelt, twijfel niet te lang. Let vooral op de datum van de zogenoemde kandidaatstelling: dan moet je je opgeven als kandidaat.

1. 23 april t/m 27 april kandidaatstelling
2. 1-2 mei bekendmaking kandidaten via internet
3. 22 mei verzending stemoproep
4. 23 mei eerste stemdag
5. 30 mei sluiting verkiezingen
6. 31 mei Bekendmaking uitslag Cultuurcafé om 16.30 uur

Hoe kan ik meedoen? Door in elk geval zelf te gaan stemmen. Liever nog Blanco dan niet. Mocht je zelf geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan één van de eerder genoemde organen, dan kun je twee dingen doen:

 • Zelf een lijst oprichten voor het betreffende orgaan (kijk daarvoor even in het verkiezingsreglement; mail naar de FSR)
 • of sluit je aan bij de eigen lijst van het betreffende orgaan. Laat in dat geval vooral even weten aan degenen die het nu doen. En gezien het krappe tijdspad is het verstandig om dat ook nog eens redelijk snel te doen. Wil je weten hoe je contact kunt zoeken of laten weten dat je interesse hebt? Kijk even in de kaders hieronder bij het betreffende orgaan. Zijn er na het lezen van deze tekst ook nog zaken onduidelijk, dan kun je dat natuurlijk ook even via de mail vragen.

Wat is er allemaal?

Facultaire StudentenRaad

Aantal 6 personen
Onderwerpen Alle zaken die voor studenten belangrijk zijn op deze faculteit: onderwijskwaliteit, voorzieningen en alles daar omheen. Denk hierbij aan surveillance bij tentamens waar naar gekeken moet worden, alle rendementsverhogende maatregelen die zijn ingevoerd. Maar ook de TK bezetting die te zien is op schermen.
Meedoen?
 • stuur even een mailtje naar de FSR met daarin dat je geïnteresseerd bent,
 • of schiet één van de huidige FSR-leden even aan.

Opleidingscommissies

Aantal 8 opleidingscommissies met meestal ieder 4 studenten.
Onderwerpen Alle onderwerpen op opleidingsniveau: van de kwaliteit van colleges, tot de belangen van studenten. Voorbeelden zijn natuurlijk de enquête evaluaties. Maar zij houden zich ook bezig met de invoering van het Bindend Studieadvies dat dit jaar zijn intrede heeft gedaan.
Meedoen? Stuur even een mailtje naar de FSR met daarin dat je geïteresseerd bent.

Assessor

Aantal 1 per faculteit.
Onderwerpen Zo ongeveer alles. Zowel dingen die direct studenten aan gaan als dingen die dat niet doen. Een aantal onderwerpen die daarin passen, zijn de kwaliteit van onderwijs, de manier waarop de medezeggenschap functioneert, de voorzieningen voor studenten, enz. enz.
Meedoen? Stuur even een mailtje naar de FSR met daarin dat je geïnteresseerd bent.

Universitaire Studentenraad

Aantal 14
Onderwerpen Alles wat voor studenten belangrijk is op universitair niveau.
Meedoen?
 • Kijk even op de website van de USR
 • of zoek contact met één van de fracties.