Hoogte instellingscollegegelden 2012-2013

Tijdens de Afsluitende Gezamenlijke Vergadering van 5 maart heeft de UGV (waaronder de gekozen leden van de Universitaire Studentenraad (USR)) advies uitgebracht over de hoogte van het Instellingscollegegeld 2012-2013 voor tweede studies aan de Radboud Universiteit.

Ook volgend jaar zal het mogelijk zijn om tijdens of direct aansluitend na je bachelor of master een tweede bachelor- dan wel masteropleiding te volgen tegen het lage, wettelijke tarief van € 1.771,-. Je kunt nu dus zelfs direct na je master, een tweede bacheloropleiding beginnen en tegen gestelde voorwaarden met maximaal één jaar uitloop afronden. Dit is een vooruitgang ten opzichte van vorig jaar en over deze verandering hebben we een positief advies uitgebracht.

Wel hebben wij ons advies gepaard laten gaan met een tweetal kritische kanttekeningen. Ten eerste is het op dit moment niet mogelijk om een tweede afstudeerrichting binnen dezelfde mastertrack (afstudeerrichting) te volgen tegen het lage wettelijke tarief. Na herhaaldelijk aandringen van de USR bekijken het college van bestuur en Dienst Studentenzaken nu de opties om dit mogelijk te maken. Vooralsnog zijn hier nog geen definitieve uitspraken over gedaan. 

Ten tweede stopt de overheid met het subsidiëren van deeltijdstudies. Deze studies kan het college dan ook niet langer vanuit centraal niveau subsidiëren en deze zullen daardoor erg duur worden. Het gaat hierbij om de bestaande deeltijdprogramma’s aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen voor studenten die al een WO-diploma hebben behaald en tussentijds uitgeschreven hebben gestaan. Zij zullen het instellingscollegegeld tegen het hoge tarief moeten gaan betalen. Door de overheidsmaatregelen zullen mensen die als deeltijdstudent staan ingeschreven evengoed na een uitloop van meer dan één jaar bij een bachelor óf masteropleiding de langstudeerdersboete moeten gaan betalen. De Radboud Universiteit kan daar helaas niks aan doen. Dit is opgelegd door Den Haag.

Over de mogelijkheid om binnen één mastertrack meerdere afstudeerrichtingen te doen tegen het lage collegegeldtarief, houden we je uiteraard op de hoogte. Verder is er dus vooral goed nieuws voor studenten: een tweede bachelor of masteropleiding, tegelijk of direct aansluitend op je eerste opleiding, blijft mogelijk – want betaalbaar – aan onze universiteit! Overigens blijven ook de schakelprogramma’s van 60 studiepunten gedurende één collegejaar aangeboden tegen het lage wettelijke tarief.

Meer informatie over inschrijvingen en de hoogte van collegegelden op dit moment, 2011-2012 vind je hier. Zodra de nieuwe hoogte van de collegegelden voor 2012-2013 officieel is vastgesteld in de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2012-2013 zullen die ook via bovenstaande link te vinden zijn.