Stukken Voorbereidende GV 2 april

Vandaag vindt de voorbereidende gezamenlijke vergadering met de Ondernemingsraad en de Universitaire Studentenraad plaats. Op de agenda staan onder meer het preadvies van de USR over het profileringsfonds, de Meerjaren Investerings Prognose met daarin onder meer aandacht voor de nieuwbouw van de Thomas van Aquinostraat en het Spinozagebouw en de bespreking van de resultaten van de Algemene Studentenenquête 2011.

Klik voor de stukken hier. Pas op: inlog is vereist!

De GV begint morgen om 14 uur in de Senaatszaal van de Aula. USR-voorzitter Loeke Salemans zal de vergadering voorzitten en iedereen is welkom om plaats te nemen op de publieke tribune. We hopen jullie daar allemaal te zien!