Update Taskforce Betrokkenheid en Verkiezingen

De komende weken zal de Universitaire Studentenraad terugkoppelen hoe de verschillende taskforces functioneren, gefunctioneerd hebben en de laatste maanden nog zullen functioneren. Vandaag is het de beurt aan de Taskforce Betrokkenheid en Verkiezingen.

Net als vorig jaar is er ook dit jaar binnen de USR een taskforce betrokkenheid en verkiezingen. De functie van deze taskforce is tweeledig. Enerzijds is deze taskforce erop gericht de betrokkenheid van studenten bij de medezeggenschap te vergroten, en anderzijds draagt deze taskforce zorg voor het in goede banen leiden van de neutrale campagne tijdens de medezeggenschapsverkiezingen van 23 t/m 30 mei.

De bekendheid en toegankelijkheid van de USR hebben wij aan de start van het jaar getracht te vergroten door het opzetten van een ludiek bedoelde sinterklaasactie. Verkleed als veertien vrolijke zwarte Pieten zijn alle USR-leden de campus opgegaan. Alle pieten waren hierbij bemand met veel pepernoten en bovendien verlanglijstjes waarop studenten hun input voor de universiteit kwijt konden. Een leuke en nuttige actie waarbij veel input gegenereerd is.

Verder heeft de taskforce rondom kerstmis de USR-kamer met inpakapier ingepakt en tegelijkertijd een open-kamermoment georganiseerd. Opnieuw een sympatieke, ludieke actie.

De taskforce denkt momenteel na over het, op een andere wijze dan via ludieke acties, vergroten van de studentenbetrokkenheid bij de medezeggenschap. Tevens is de taskforce nu de verkiezingen dichterbij komen daar voornamelijk op gericht. Het opzetten van een sterke, goede neutrale campagne voorafgaand en tijdens de verkiezingen is hierbij het doel.