Update: Taskforce PR

De komende weken zal de Universitaire Studentenraad terugkoppelen hoe de verschillende taskforces functioneren, gefunctioneerd hebben en de laatste maanden nog zullen functioneren. Vandaag is het de beurt aan de Taskforce PR.

De Taskforce PR is nogal eigenaardig van aard, omdat deze ook in commissievorm samen met de Ondernemingsraad bijeen komt om te spreken over de medezeggenschapspagina in Vox. Mede op uitdrukkelijk verzoek van de studentgeleding is besloten om de oude pagina (‘Medezeggenschap actueel’) aan te passen naar een nieuwe, flitsendere pagina (PUNT!). Deze pagina spreekt waarschijnlijk meer mensen aan en springt meer naar voren in de lay-out van de papieren versie van Vox.

De taskforce PR van de studentleden houdt zich verder bezig met de advertentie in ANS. Maandelijks houdt de USR de studenten zoveel mogelijk via het blad op de hoogte, door ook hier een paginagrote advertentie te plaatsen. Bovendien heeft de taskforce zich erg druk beziggehouden met NU!Medezeggenschap: zowel de sociale media hiervan als de website. In de komende maanden zal de taskforce zich verder inzetten om de bekendheid van NU!Medezeggenschap te vergroten. Verder hoopt de taskforce ook meer met beeldmateriaal te kunnen komen, om de medezeggenschap meer een gezicht te geven. Met andere woorden: jullie horen nog van ons!