Update: Taskforce OLC’s

De komende weken zal de Universitaire Studentenraad terugkoppelen hoe de verschillende taskforces functioneren, gefunctioneerd hebben en de laatste maanden nog zullen functioneren. Vandaag is het de beurt aan de Taskforce OLC’s.

De USR praat mee over de grote lijnen van het beleid aan de Radboud Universiteit, maar de Opleidingscommissies (OLC’s) denken veel concreter na over de invulling van specifieke opleidingen: denk aan tentamenroosters, jaarindelingen, de inhoud van vakken et cetera. Juist omdat de OLC’s zo dicht bij de studenten staan vindt de USR het belangrijk dat ze met veel slagkracht te werk kunnen gaan. De USR werkt daarom aan een handzaam overzicht van tips en aandachtspunten voor OLC-leden en daarnaast aan een brief aan het College van Bestuur met voorstellen om de positie van OLC’s te versterken.