Notitie Topsport USR

De Radboud Universiteit zorgt voor goede faciliteiten voor topsporttalenten. Er is daarnaast echter ook behoefte aan beleid voor aanstormend talent. Bij populaire studentensporten zoals wedstrijdroeien, schermen en lacrosse kunnen talentvolle studenten in relatief korte tijd de nationale top bereiken. Door de afwezigheid van een beleidskader worstelt deze groep met de tijdsindeling. Meer flexibiliteit (bv. vrijstellingen van werkcolleges of een ander tijdstip voor tentamens) is volgens de USR mogelijk. De USR taskforce Topsport pleit in een notitie voor zo’n beleidsverbetering en deze wordt de komende vergadercyclus met het college van bestuur besproken.

Klik hier voor de USR-notitie over het Topsportbeleid van de Radboud Universiteit, die op de gezamenlijke vergadering van 25 juni met het college van bestuur zal worden besproken.