Reactie college van bestuur op brief taskforce ICT

Enkele weken geleden meldden wij al op NU!Medezeggenschap dat de Universitaire Studentenraad (USR) een brief aan het college van bestuur had gestuurd over de ICT-voorzieningen op de Radboud Universiteit. De brief is hier nog te raadplegen. Inmiddels heeft de Radboud Universiteit op deze brief gereageerd. De welwillendheid van het college van bestuur is in deze brief erg groot te noemen en de tekortkomingen worden toegegeven. De brief zal later – waarschijnlijk na de zomer – op Radboudnet verschijnen, maar het college van bestuur geeft in ieder geval puntsgewijs antwoord op de uiteenlopende klachten van de verschillende casus op ICT-gebied in de brief. Er wordt gesteld dat er slagvaardiger om had kunnen worden gegaan met de verbeterpunten en tips van de USR. De complexe ICT-infrastructuur wordt hiervoor als verklaring aangedragen en bovendien als aandachtspunt ter verbetering van de ICT-organisatie van de Radboud Universiteit aangeduid.

De USR is dan ook tevreden met de reactie op zijn brief en hoopt dat de aangekondigde blauwdruk voor een toekomstige ICT-organisatie grote praktische verbeteringen met zich mee zal brengen.