Stukken Overlegvergadering 25 juni

Vandaag vindt de laatste overlegvergadering van de USR plaats met de Ondernemingsraad en het college van bestuur. Naast de algemene gang van zaken, die wordt besproken aan de hand van het jaarverslag en de jaarrekening van de Radboud Universiteit, staan nog andere belangrijke zaken op de agenda. Zo wordt de notitie Topsport van de USR besproken. Ook het uiteindelijke wijzigingsvoorstel voor het profileringsfonds ligt op tafel. De stukken zijn natuurlijk weer te raadplegen op Radboudnet, waar studenten en medewerkers kunnen inloggen.

De vergadering is overigens weer vrij toegankelijk voor eenieder die erbij wil zijn. De vergadering vindt vanaf 14 uur vanmiddag plaats in de Senaatszaal van de Aula.

Klik hier voor de stukken van de laatste overlegvergadering van het collegejaar 2012-2013.