USR schrijft CvB brief over ICT-voorzieningen

Iedere student heeft het afgelopen jaar de overgang kunnen zien van de studentenkaart naar de Campuscard en de bijbehorende overgang naar PĂ©age. Iedere student heeft de overgang naar Osiris van dichtbij kunnen zien. De invoering van deze systemen is vanuit het oogpunt van de studenten allerminst vlekkeloos verlopen. Ook de gang van zaken rondom andere ICT-systemen op de Radboud Universiteit is allerminst vlekkeloos. De USR is hiermee ontevreden, want wordt vaak geconfronteerd met stroperige processen, onwil en bureaucratie, waardoor de pijnpunten die de USR aanwijst vaak te laat of onvoldoende worden aangepakt. Daarom heeft de USR een brief geschreven aan het CvB over de ICT-voorzieningen op de Radboud Universiteit. Want als je de beste universiteit wil zijn, dan moet je ook de faciliteiten op orde hebben.

De brief van de USR aan het CvB is te vinden op Radboudnet (pas op: login!). Het gaat om bijlage E van de uitgaande post.