Firefox door toedoen USR geïnstalleerd

Sinds deze week is de interbrowser Firefox op alle computers op de Radboud Universiteit geïnstalleerd, mede door veelvuldig aandringen door de Universitaire Studentenraad. Aan het GDI, de gebruikersdienst ICT, zijn enkele verzoeken gedaan om meer software te installeren, waarvan verschillende webbrowsers er één was. Sommige zaken worden uitgerold, anderen helaas niet. Bij de keuze overweegt het GDI licenties, aantal updates en gebruiksfrequenties van de software.

Steeds meer studenten gebruiken een andere webbrowser dan Internet Explorer, wat tot voor kort de enige optie was op de RU. De Universitaire Studentenraad is blij dat studenten nu meer mogelijkheden worden geboden. Daarnaast hopen wij dat er in de toekomst aan meer wensen van studenten met betrekking tot ICT kan worden voldaan. Heb jij nog wensen? Software die ontbreekt? Stuur ons een e-mail!