Nieuwsbrief November FSR-FNWI

De nieuwe FSR is alweer twee maanden bezig met het behartigen van de studentenbelangen op onze faculteit. Tijd dus, om ons even voor te stellen en om een korte update te geven van waar wij allemaal mee bezig zijn geweest. De voorzitter heet Twan Joosten, hij is bioloog en gaat dit jaar de FSR leiden. De vice-voorzitter is Pjotr Michels, hij studeert scheikunde. De functie secretaris wordt vervuld door Charlotte van Damme, zij is studente medische biologie. Lin Que vervult de penningmeesters-post en komt van de studie moleculaire levenswetenschappen. Verder heeft de FSR nog twee algemene leden, Mark Verleg van de studie natuurwetenschappen en Jordy Davelaar van natuurkunde. De assessor van dit jaar is Ilse Ottenbros, ook zij studeert biologie. Ilse neemt plaats in het faculteitsbestuur voor een jaar en is ook altijd bij vergaderingen van de FSR aanwezig.

De afgelopen twee maanden hebben we natuurlijk niet stilgezeten. In deze nieuwsbrief hebben we de meest relevante punten voor jullie op een rijtje gezet, zodat jullie op de hoogte zijn van onze bezigheden. Een groot deel van de hieronder beschreven punten zijn lopende zaken, dus in een volgende nieuwsbrief komt hier weer meer (definitieve) informatie over. Daarnaast heeft de FSR een visiedocument opgesteld, waarin beschreven staat waar wij ons dit jaar mee bezig gaan houden. Deze is te vinden op onze website onder het kopje ‘Nieuws’.

Harde knip
De invoering van de harde knip heeft vele gevolgen, die pas na de implementatie ervan goed duidelijk werden. Hoewel de universiteit wellicht geen voorstander is van de harde knip, is hij uiteraard toch ingevoerd, omdat dit werd opgelegd vanuit Den Haag. Hoewel de FSR op het eerste zicht weinig kan doen aan de invoering en ook de uitvoering van de harde knip, is het wel een punt dat hoog op de agenda staat. Studenten moeten namelijk goed op de hoogte zijn van de regels en van hun rechten en plichten als het gaat om het volgen van onderwijs. Wat de FSR vooral wil, is dat de voorlichting over de harde knip naar studenten toe duidelijk is. Op het FNWI is het zo dat een student in principe geen masteronderwijs mag volgen als deze geen bachelordiploma heeft, tenzij hier uitdrukkelijke toestemming voor gegeven is door de examencommissie. Als je wilt weten of je in aanmerking komt voor het volgen van masteronderwijs zonder bachelordiploma, kun je dus contact opnemen met de examencommissie. Zij weten alle randvoorwaarden en kunnen dus bepalen of masteronderwijs gevolgd mag worden.

Mobility window
Momenteel wordt er onderzocht of het invoeren van een mobility window in de bachelor mogelijk is. Een mobility window houdt in dat er een semester vrij wordt geroosterd van verplichte vakken, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het invullen van dit semester. Een belangrijk aandachtspunt van de FSR is internationalisering, dit is een punt waarvoor dit semester goed gebruikt kan worden. Veel studenten hebben de behoefte om in het buitenland vakken te volgen, maar worden vaak belemmerd door de studievertraging die ze daardoor op kunnen lopen. Door het vrijroosteren van een semester zou deze belemmering kunnen vervallen, waardoor qua internationalisering nieuwe mogelijkheden ontstaan. Ook zou een buitenlandstage in de bachelor zo makkelijker worden. Naast de mogelijkheden voor studeren in het buitenland, kan het mobility window ook plaatsmaken voor het volgen van minoren. Een minor kan dan (voor een groot deel) in één semester gegeven worden. Dit laatste kan positief uitpakken, maar de FSR wil wel dat gegarandeerd kan worden dat er hierdoor geen vakken verloren gaan en dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. Momenteel bevinden de plannen zich nog in het beginstadium, dus wanneer hier meer duidelijkheid over ontstaat zal hier meer informatie over komen.

Hervorming Library of Science
Afgelopen maand is er een enquête verstuurd over de faciliteiten in de bibliotheek en op de universiteit. Aan allen die deze enquête voor ons hebben ingevuld: hartelijk dank! Momenteel loopt er een projectgroep waarin de enquêteresultaten worden verwerkt en waarin wordt gekeken hoe we zo veel mogelijk van jullie suggesties kunnen verwerken in een plan voor herinrichting van de bibliotheek op onze faculteit.

Onderwijscentrum
Op het moment is er een hervorming gaande in het onderwijscentrum. In het verleden werkten de verschillende instituten in onafhankelijke clusters. Zo had je bijvoorbeeld een instituut biowetenschappen, moleculaire wetenschappen en informatica/informatiekunde. Echter, doordat er verschillende instituten waren, werd er ook veel werk dubbel gedaan en waren er dingen die efficiënter uitgevoerd konden worden. Nu worden er verschillende werkgroepen gemaakt, waarbij de werknemers niet meer naar studierichting, maar naar functie gaan samenwerken. Wat heb jij hieraan? Heel veel! De communicatie naar de studenten gaat hierdoor verbeteren. Communicatie kan daarnaast eenduidiger plaatsvinden, dus als er nieuwe informatie is voor studenten dan krijgen gelijk alle studenten van de faculteit het te weten.  Er wordt daarnaast een balie gemaakt in het onderwijscentrum. Daar kun je altijd heen met al je vragen waarvan je niet direct weet bij wie je daarvoor terecht kunt. Vanaf die balie helpen ze je verder. Natuurlijk blijft het nog steeds mogelijk om gewoon bij je studieadviseur binnen te lopen! Als FSR houden wij in de gaten dat deze hervormingen goed verlopen en dat de studenten hier enkel positieve veranderingen door ondervinden.

Contact
Als FSR vinden wij het erg belangrijk om input te krijgen van de studenten van onze faculteit. Als jij dus vragen, klachten of opmerkingen hebt, stuur ons dan een mailtje! Ons emailadres is fsr@science.ru.nl. Verder is er op elke dinsdagmiddag een inloopspreekuur in de bestuurskamer in het Huygensgebouw (vleugel 1, aan het einde van de gang de trap op), waar je langs kunt komen met vragen en opmerkingen. Houd ook onze website in de gaten voor nieuwsbrieven en like ons op Facebook.