Overlegvergadering met CvB: de stukken

Morgen vindt de overlegvergadering met het College van Bestuur weer plaats. Naast de gebruikelijke agendapunten, zoals mededelingen, opening en rondvraag (PDF), zijn er ook nog tal van andere zaken te bespreken. Zo is er een ingekomen brief met de evaluatie van de Introductie (bijlage E, PDF!) en een notitie over de instellingscollegegelden. Deze notitie is een voorstel met de tarieven voor het collegejaar 2013-2014. Onderdeel van het voorgenomen besluit is het verlagen van het tarief voor de deeltijdstudie Rechtsgeleerdheid naar €3.738,-. Verder wordt de regeling voor toptalenten in de sport en kunst (PDF) besproken, net als het energiebeleidsplan (PDF) en de resultaten van de invoering van het Bindend Studieadvies (PDF).

Alle stukken zijn verder op Radboudnet te vinden. Benieuwd hoe de vergadering zal verlopen en wat er wordt gezegd? Om 13:30 ben je van harte welkom in de Senaatszaal van de Aula! Ook zal er na afloop van de Gezamenlijke Vergadering (GV) een verslag op deze website worden geplaatst.