Overlegvergadering met CvB: het verslag

Maandag vond de overlegvergadering met het College van Bestuur plaats. De vergadering begon meteen goed, omdat de Rector Magnificus aankondigde erg tevreden met onze brief over de onderwijsroostering te zijn en dit mee te nemen in het besluit van de tijdsloten. Bij de mededelingen noemde collegevoorzitter Gerard Meijer de uitspraak van de VSNU (Vereniging van Universiteiten) voorbarig te vinden. De VSNU bracht namelijk naar buiten overwegend positief te zijn over het regeerakkoord, terwijl een aantal maatregelen uit dit akkoord studenten toch wel hard aanpakt. Volgens Meijer moet er eerst gewacht worden tot er meer duidelijkheid is over de invulling van bijvoorbeeld het leenstelsel, voordat de universiteit zich zal uitspreken.

Daarnaast werden ook de instellingscollegegelden besproken in deze vergadering. Dit zijn de tarieven die betaald moeten worden wanneer je niet meer in aanmerking komt voor het betalen van het wettelijke standaardtarief. De instellingstarieven verschillen per opleiding. Het College van Bestuur besloot dit tarief voor de deeltijdbachelor rechten omlaag te halen. Verder blijven de tarieven ten opzichte van vorig jaar gelijk.

Vorig jaar is er door de USR een notitie ingediend over de regeling toptalenten in sport en kunst. Vandaag lag de nieuwe regeling voor, waarin de meeste aanbevelingen uit de notitie zijn overgenomen. De USR heeft met de vernieuwde regeling ingestemd, wat erg goed nieuws is voor studenten die een topsportstatus ambiëren!

Een interessant stuk was een overzicht van de resultaten van het Bindend Studieadvies (BSA) dat afgelopen collegejaar voor het eerst universiteitsbreed werd gegeven. De resultaten zijn overwegend positief, er zijn geen grote misstanden geweest rondom de invoering van het BSA. Wel kwam in de vergadering naar voren dat exitgesprekken met studenten die van de opleiding af moeten een nuttig middel kan zijn om de reden van de uitstroom te monitoren. Het College gaf aan hier zeker naar te willen kijken. Ook werd gevraagd om een evaluatie van de studiecheckgesprekken, en het resultaat hiervan op het aantal studenten dat het BSA haalt. De Radboud Universiteit heeft in de prestatieafspraken de lat hoog gelegd qua aantal studenten die de BSA-norm moeten halen, maar heeft er ook vertrouwen in deze te kunnen behalen.