Gezamenlijke Vergadering roept op tot behoud ASN

De Gezamenlijke Vergadering van de Ondernemingsraad en Universitaire Studentenraad trekt weer samen ten strijde: dit keer voor het behoud van het Academisch Schrijfcentrum. Enige tijd geleden werd bekend dat het College van Bestuur de subsidie zou intrekken voor dit centrum, waar je terecht kunt indien je problemen hebt met schrijven. Door een (gratis) gesprek met de tutor en soms intensievere begeleiding, worden veel studenten geholpen die moeite hebben met schrijven. Verschillende decanen van faculteiten hebben de afgelopen maanden de handen ineen geslagen om te kijken of zij het ASN kunnen financieren en met redelijk succes: de faculteiten betalen per 1 januari zo’n 70% van de kosten. Er is nu nog een gat van €75.000,- en daar is nog geen oplossing voor gevonden.

De GV heeft daarom deze week een brief verzonden naar het College van Decanen en het College van Bestuur om er samen uit te komen. De Universitaire Studentenraad en een grote meerderheid van de Ondernemingsraad hechten namelijk grote waarde aan het instandhouden van deze universitaire voorziening. De GV zou het ernstig betreuren als de patstelling die nu dreigt te ontstaan over de nog ontbrekende middelen zou leiden tot sluiting van het ASN.

De brief is hier volledig te lezen.