Overlegvergadering – de stukken

Vanmiddag vindt er weer een overlegvergadering met het College van Bestuur plaats, om 13:30 in de Senaatszaal van de Aula. Alle stukken zijn op Radboudnet te vinden. Hieronder worden de agendapunten van vanmiddag toegelicht.

Algemene gang van zaken
Zoals gebruikelijk wordt in januari de Algemene gang van Zaken besproken aan de hand van de begroting. Met de medezeggenschap hebben we veel vragen, waarvan we hopen dat ze vanmiddag allemaal naar tevredenheid worden beantwoord. Zo zal onder andere worden gevraagd of het CvB van mening is dat het geld (bestemd voor onderwijsintensivering) op dit moment het beste wordt ingevuld. Dit heeft er mee te maken dat de onderwijsintensivering voornamelijk tot meer hoorcollege-uren heeft geleid, en in veel mindere mate aan het kleinschalige werkgroeponderwijs. Ook wordt geïnformeerd hoe het CvB de instroom voor het Honoursprogramma wilt vergroten, zonder te hoeven inleveren op de kwaliteit. Alle vragen van de Gezamenlijke Vergadering zijn hier te vinden. De begroting en bestuurlijke agenda staan hier.

Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit
Het College van Bestuur legt de nieuwe klachtenregeling wetenschappelijke integriteit ter instemming voor aan de Ondernemingsraad. Het belangrijkste uit de nieuwe klachtenregeling is dat een samenvatting van het integriteitsrapport openbaar wordt gemaakt. In de vorige regeling was dit niet mogelijk, wat leidde tot veel onvrede. Vanmiddag zal duidelijk worden of het CvB, net als de Gezamenlijke Vergadering van Ondernemingsraad en USR, ook wilt dat deze samenvatting altijd openbaar wordt. In het concept wat voor ligt, kan het CvB nog op grond van ‘zwaarwegende omstandigheden’ afwijken van publicatie. Het pre-advies is hier te vinden, de regeling zelf staat ook op Radboudnet.

Rondvraag
Tot slot zijn er al enkele schriftelijke rondvragen opgestuurd. Er zal onder andere worden gevraagd wat de reden is dat de medezeggenschap de verschillende monitoren (instroommonitor, Nationale Studentenenquête en alumnimonitor) niet in te zien krijgt. Ook wordt er gevraagd wat het CvB voornemens is te doen om het draadloos internet op de campus te verbeteren.

Dinsdag zal een verslag van de Overlegvergadering op NU!Medezeggenschap verschijnen.