CvB: pleidooi voor koppeling vak- en tentameninschrijving sympathiek

Op 16 januari maakte de Universitaire Studentenraad bekend de vak- en tentameninschrijving te willen koppelen. Op de faculteiten Sociale wetenschappen en Medische wetenschappen blijkt dit systeem goed te werken en studenten zijn er over het algemeen erg tevreden over. Vanochtend kwam er vanuit het College van Bestuur een reactie op ons voorstel:

Uw pleidooi voor een in principe automatische koppeling tussen vakinschrijving en tentameninschrijving komt ons sympathiek voor. Automatische koppeling van vakinschrijving aan tentameninschrijving is evenwel niet zomaar gerealiseerd.

Dat dit niet zomaar gerealiseerd kan worden heeft te maken met de harde knip. Als je de bachelor nog niet hebt afgerond, kun je niet zonder meer tentamens maken in de masterfase. Op dit moment onderzoekt het College van Bestuur welke extra voorzieningen in OSIRIS getroffen kunnen danwel moeten worden. De Universitaire Studentenraad wijst er op dat het al succesvol is geïmplementeerd bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen en denkt graag mee hoe dit ook op andere faculteiten ingevoerd kan worden.

De volledige brief (PDF) is hier te lezen.