USR presenteert rapport restauratieve voorzieningen

Afgelopen tijd heeft de Universitaire Studentenraad (USR) hard gewerkt aan een uitgebreid rapport over de restauratieve voorzieningen. De USR is in gesprek getreden met medewerkers, outletmanagers en de directie. Daarnaast zijn studenten en medewerkers bevraagd in een goed ingevulde enquête die was uitgezet door de USR. Vanochtend is het rapport uitgereikt aan het College van Bestuur (CvB) en het rapport zal op 15 april besproken worden in de overleg-GV.

Huidige situatie zorgwekkend
In het rapport wordt eerst de huidige situatie geanalyseerd. Die blijkt zorgwekkend in de ogen van de USR. De ingezette koers leidt tot een onhoudbare situatie op lange termijn, waardoor catering in eigen beheer financieel onhoudbaar kan worden. In het verleden zijn de prijzen vaak gestegen, maar inmiddels is een grens overschreden. De prijsverhogingen hebben niet geleid tot een stijging van de omzet, maar juist tot een omzetdaling. Verder kan het Facilitair Bedrijf op sommige onderdelen omschreven worden als ‘vastgeroest’. Er is onvoldoende ondernemersgeest.  Het assortiment sluit niet aan op de wensen van de consument en tot nu toe werd weinig actie ondernomen om op de behoeften van consumenten in te spelen.

Aanbevelingen
In het rapport worden veel concrete aanbevelingen aan het CvB gedaan om de restauratieve voorzieningen te verbeteren. Één van de aanbevelingen is het aanbieden van een warme maaltijd voor maximaal €4,-. Daarnaast kan het Facilitair Bedrijf beter en vaker worden ingezet als cateraar. Nu zijn er nog te veel organisatieonderdelen van de RU die gebruik maken van externe cateraars.

Ook is gebleken dat outletmanagers onvoldoende vrijheid hebben om te experimenteren met nieuwe producten, terwijl outletmanagers goed weten wat  speelt op de werkvloer en wat de wensen van de consument zijn. Daarnaast zet de USR vraagtekens bij de wenselijkheid van de situatie waarin het Facilitair Bedrijf middels zijn huur bijdraagt aan de betaalbaarheid van andere locaties. Normaal gesproken vindt een herverdeling plaats binnen de verschillende onderdelen van de universiteit. In het geval van het Facilitair Bedrijf  betaalt uiteindelijk vooral de consument bij een aankoop  voor bijvoorbeeld de huur van het USC en  laboratoria.

Verder constateert de USR dat de CAO van universiteiten meer kosten oplevert dan de CAO contractcatering. Door een gezonde balans te houden tussen vaste medewerkers en flexwerkers/studenten kunnen de meerkosten binnen de perken blijven en opwegen tegen de voordelen die het in eigen beheer houden van de restauratieve dienst kan bieden.

Eerder al heeft de USR bij het Facilitair Bedrijf aangedrongen op een beter aanbod in het ‘middensegment’. Naar aanleiding hiervan is sinds kort het USR-broodje verkrijgbaar en dit broodje wordt erg goed verkocht! In een week tijd zijn er meer dan 2.600 van deze broodjes over de toonbank gegaan. Daarnaast is het Facilitair Bedrijf  een  tweede broodje voor minder dan €2,- aan het ontwikkelen. Komende weken wordt duidelijk wat voor broodje dat precies wordt. Naar aanleiding van aanbevelingen van de USR worden studenten al meer betrokken door het Facilitair Bedrijf. Zo is er afgelopen vrijdag een proefmiddag georganiseerd, waarbij studenten konden  de smaak, hoeveelheid en uitstraling van nieuwe gerechten konden beoordelen.

In het rapport worden nog veel meer aanbevelingen gedaan. Het volledige rapport is hier te lezen.