Refter gaat allergenen vermelden

De Refter gaat, na een verzoek van de Universitaire Studentenraad, expliciet bij maaltijden de allergenen vermelden. Nu worden slechts de ingrediënten vermeld, waardoor gasten van het universiteitsrestaurant lang niet altijd weten of zij de maaltijd wel mogen hebben. Uit de enquête over restauratieve voorzieningen bleek dit ook al een nadrukkelijke wens te zijn van veel studenten. De USR vindt het belangrijk dat iedereen, ook studenten en medewerkers met een voedselallergie, terecht kunnen bij de Refter én duidelijk is wat er in de maaltijden zit.

Over de Refter en het Facilitair Bedrijf gesproken: volgende week maandag wordt het rapport over de restauratieve voorzieningen met het College van Bestuur besproken. De USR is zéér benieuwd naar de reactie van het CvB op de aanbevelingen die worden gedaan. Uiteraard is er na de overlegvergadering met het College van Bestuur op deze website een verslag te vinden van die vergadering. Daarin zal uitgebreid stil worden gestaan bij de restauratieve voorzieningen.