USR vraagt CvB alternatieven te onderzoeken voor Blackboard

De Universitaire Studentenraad heeft het College van Bestuur verzocht alternatieven te onderzoeken voor Blackboard. Sinds 2001 maakt de Radboud Universiteit gebruik van Blackboard. Dit systeem voldoet in principe aan de wensen van studenten en medewerkers maar kent een aantal problemen en beperkingen. Enkele van deze zaken zijn de afgelopen jaren aan het licht gekomen, andere vormen al langer een probleem.

Zo is de veiligheid en privacy van Blackboard niet gewaarborgd. Blackboard is keer op keer vatbaar gebleken voor datalekken en de verwachting is niet dat deze problemen op korte termijn worden verholpen. Daarnaast zijn de licentiekosten voor Blackboard erg hoog en is er geen ruimte om enige aanpassing in het programma te doen. Tot slot is de tevredenheid onder studenten wisselend. Sommige studenten ervaren Blackboard als gebruikersonvriendelijk en onoverzichtelijk, terwijl andere studenten aangeven dat Blackboard voor hen goed werkt.

Sinds invoering van Blackboard op onze universiteit zijn andere elektronische leeromgevingen op de markt gekomen. Sommige daarvan bieden aanzienlijke voordelen op het gebied van veiligheid, kosten en functionaliteit. De huidige contracten met Blackboard lopen in 2015 af. De USR vraagt het CvB in de brief om alternatieven te onderzoeken en deze resultaten aan de USR terug te koppelen.

De volledige brief is hier te lezen.