USR: ‘Koppel cursusevaluaties terug aan studenten’

Veel studenten vullen na het volgen van een cursus een evaluatie in. Op sommige faculteiten gebeurt dit digitaal na afloop van de cursus, op andere faculteiten op papier direct na het tentamen. Vaak zien studenten niets terug van de evaluatie die zij hebben ingevuld. De USR roept het College van Bestuur op om op de hele universiteit de resultaten van de evaluatie terug te koppelen aan studenten die de cursus hebben gevolgd.

Studenten zien in veel gevallen het nut niet in van het invullen van cursusevaluaties omdat ze denken dat door de opleiding niet naar de resultaten gekeken wordt. In werkelijkheid worden de cursusevaluaties door Opleidingscommissies doorgaans zeer serieus genomen. Daarnaast is de feedback van studenten een belangrijk middel voor opleidingen om onderwijskwaliteit te verbeteren.

Op de Faculteit der Medische Wetenschappen en de Faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica worden de resultaten van cursusevaluaties al digitaal teruggekoppeld naar studenten. De USR pleit voor terugkoppeling van het oordeel van de Opleidingscommissie en de reactie hierop van de docent. Zo krijgen studenten een beeld van wat met de resultaten van cursusevaluaties gebeurd. De kwantitatieve gegevens uit de cursusevaluaties en de antwoorden op de open vragen resulteren vaak tot zeer specifieke antwoorden die de opleiding niet wenst te publiceren en het publiceren hiervan zou meer werkdruk op kunnen leveren voor de Opleidingscommissie. Overigens zou de Opleidingscommissie naar eigen inzicht alsnog een samenvatting van deze gegevens kunnen publiceren.