USR ontevreden over rendementsmaatregelen

Afgelopen maandag vond de overlegvergadering met het college van bestuur plaats. Tijdens deze vergadering werd onder andere de onderwijsvisie van de Radboud Universiteit besproken. In drie heldere pijlers (kwaliteit, binding en duidelijkheid) wordt uiteen gezet hoe op de RU onderwijs gegeven moet worden. Een prima visie volgens de Universitaire Studentenraad. De USR is echter gevallen over een aantal rendementsmaatregelen die als bijlage zijn toegevoegd aan het visiestuk. Deze maatregelen ‘ter bevordering van het studiesucces’ worden aan opleidingen en faculteiten gepresenteerd als een mandje met eieren. Iedere opleiding en faculteit mag er de eigen maatregelen uitkiezen die zij overneemt.

In een eerste reactie van de USR wordt iedere maatregel langsgegaan, die in het stuk wordt gesuggereerd. Zo heeft de USR duidelijk gemaakt dat zij tegen verplichte aanwezigheid is bij colleges en vindt dat studenten niet gedwongen moeten worden om naar colleges te komen, maar gezorgd moet worden dat ze wíllen komen. Ook vond er een pittige discussie plaats over deelnemen aan een hertentamen met een minimaal cijfer. Oftewel: je moet voor de eerste tentamenkans minimaal een 3 of 4 hebben gehaald, om deel te mogen nemen aan het hertentamen.

De visie en de maatregelen worden nu bij alle opleidingen en faculteiten besproken. De gehele medezeggenschap houdt de vinger aan de pols en zal zich verzetten tegen onwenselijke maatregelen in het onderwijs.