Steeds meer faculteiten koppelen vak- en tentameninschrijving

In januari heeft de Universitaire Studentenraad (USR) het College van Bestuur (CvB) verzocht om de vakinschrijving te koppelen aan de tentameninschrijving. Wanneer een student zich aanmeldt voor een vak, dan staat die ook meteen aangemeld voor het tentamen: wat betreft de USR een logische stap. Eind februari gaf het CvB aan dit een ‘sympathiek pleidooi’ te vinden, maar meldde tegelijkertijd dat dit niet zomaar gerealiseerd zou kunnen worden. Nu lijkt dat op een groot deel van de faculteiten dan toch gelukt.

Bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen en een groot deel van de Medische faculteit was deze koppeling er al. Binnenkort zal de opleiding Tandheelkunde ook de vakinschrijving koppelen aan de tentameninschrijving. Bij de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen sta je ook al enige tijd automatisch ingeschreven voor het tentamen. Binnenkort zal de gehele Faculteit der Letteren volgen, waarbij je automatisch ingeschreven staat voor de eerste toetsgelegenheid. Als je niet wilt of kunt deelnemen aan het tentamen, moet je jezelf 7 dagen voor het tentamen uitschrijven in Osiris. Doe je dit niet, zal er een ‘Niet Deelgenomen (ND)’ verschijnen als resultaat.

Bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica is er vooralsnog geen sprake van koppeling, omdat dit problemen oplevert met de Harde Knip. Het is nog onbekend of de Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en Managementwetenschappen hun inschrijvingen gaan koppelen.