Studeren met een functiebeperking aan de Faculteit der Managementwetenschappen

Tijdens de tentamens van januari heeft de FSR FdM een enquête gehouden onder studenten met een functiebeperking. Dit is een weinig zichtbare, maar erg kwetsbare groep studenten. Hoewel de RU goed scoort op het gebied van faciliteiten en begeleiding voor deze groep wilde de FSR graag weten hoe zij de recente rendementsmaatregelen (BSA, strenge knip, onderwijsintensivering, etc) ervoer. Op basis van de uitslag van de enquête is een notitie geschreven die is besproken in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) van 11 juni. De belangrijkste uitkomsten zijn dat een overgrote meerderheid (84 %) van de studenten met een functiebeperking op de FdM dyslexie heeft, dat veel van hen moeite hebben met zelfstudie als gevolg van de intensivering en dat het nodig is om docenten beter voor te lichten over functiebeperkingen. De FSR ziet graag dat dit universiteitsbreed opgepakt wordt.

Door op de link te klikken kun je de hele notitie lezen, met daarin alle resultaten en adviezen.

 

Notitie FSR FdM functiebeperking