FSR FNWI stelt zich voor

FSR FNWI
Met ingang van het nieuwe collegejaar heeft een nieuwe FSR FNWI zitting genomen. Bianca de Pooter is een vierdejaars MLW-studente en zal de rol van voorzitter op zich nemen. Laura Hesp, derdejaars wiskunde-studente, is komend jaar vice-voorzitter. Laura Rozing is een derdejaars scheikunde-studente en vervult de rol van secretaris. Leonie Frijters vervult, naast haar studie scheikunde, de rol van penningmeester. Mike Eijbersen, student natuurkunde, en Jorie Knook, studente biologie, vervullen beiden de rol van algemeen lid. Ook een nieuwe assessor heeft zitting genomen in het faculteitsbestuur. Jordy Davelaar, student natuurkunde, zal dit jaar de rol van assessor op zich nemen.
Carmen van Schoubroeck (natuurkunde) en Patrick Verleg (informatica/informatiekunde) nemen dit jaar als studentleden zitting in de Onderwijs Beleidscommissie (OBC).
We hebben allemaal ontzettend veel zin in komend jaar en hopen dan ook een succesvol medezeggenschapsjaar tegemoet te gaan!
 
Onze speerpunten zijn:
– Goede studentassistenten
– Betere (Engelse) taalvaardigheid
– Structureel noodplan wat betreft huisvesting
– Betere communicatie
– Duidelijkheid over curricula Science en Informatica & Informatiekunde

 

Opleidingscommissies
Institute for Science and Innovation Studies, olc.isis@science.ru.nl;
Wiskunde, olc.wiskunde@student.ru.nl;
Biologie, olc.biologie@student.ru.nl;
Moleculaire Levenswetenschappen, olc.mlw@student.ru.nl;
Natuur- en Sterrenkunde olc.natuursterrenkunde@student.ru.nl;
Informatica en Informatiekunde, olc.niii@student.ru.nl;
Science, olc.nw@student.ru.nl;
Scheikunde, olc.scheikunde@student.ru.nl.