Verslag RU Onderwijsdag

Op donderdag verzamelt een gemêleerd, ruim tweehonderd man sterk gezelschap van studenten en docenten zich na de lunch in de Lammerszaal van het Radboud UMC. Na een korte opening door dr. Cees van Leijenhorst (opleidingscoördinator filosofie) trapt Donald Clark af met een college over de (on)zin van hoorcolleges zoals de Radboud Universiteit die grotendeels kent. In een inspirerend en op punten hilarisch betoog zet deze homo universalis (hij studeerde wis- en natuurkunde en filosofie en is nu een onderwijskundig orakel) uiteen hoe gek het is dat veel universiteiten een vakgroep onderwijskunde hebben, maar dat onderwijsvernieuwingen juist hier pas laat of helemaal niet in de praktijk worden gebracht. Hij illustreert dit met een prent uit 1340, waarop een college te zien. De gelijkenissen met het heden zijn treffend, inclusief slapende student op de derde rij.

Na de prikkelende inleiding probeert Clark zijn toehoorders op basis van een aantal psychologische principes mee te nemen in zijn out-of-the-box-gedachtegang over onderwijs. Alle vanzelfsprekendheden komen aan bod: lange hoorcolleges, krijtborden (op de bètafaculteit nog aan de orde van de dag, maar volgens hem een hele slechte uitvinding) en het geven van cijfers aan het einde van een cursus. Hij besteedt veel aandacht aan het gebruik van beeld: zowel opnames van normale colleges als filmpjes specifiek gemaakt voor het internet zijn volgens hem de toekomst. Deze laatste vorm van kennisoverdracht leidt in extremis tot Massive Open Online Courses (MOOC’s): filmpjes waarin wetenschappelijke onderwerpen op academisch niveau toegankelijk worden gemaakt, overal en voor iedereen. De Radboud Universiteit beraadt zich momenteel op haar rol hierin. Gelukkig is er wel duidelijkheid over videocolleges: er wordt opnameapparatuur aangeschaft, zodat studenten de stof thuis kunnen herhalen en retentie kan worden bevorderd.

Clark spreekt toegankelijk en overtuigend. Hopelijk kan hij de docenten van de Radboud Universiteit inspireren na te denken over de manier waarop vakken gegeven worden en wordt technologische vooruitgang verder geïntegreerd in het onderwijs.

Na korte reacties van de rector en prof. dr. Wigboldus (decaan sociale wetenschappen), een tweetal vragen uit de zaal en een meer dan verdiende ovatie voor Clark, veegt Van Leijenhorst de aanwezigen de zaal uit: de beschikbare tijd is kort. In twee parallelle sessies gevuld met workshops op allerlei terreinen gaan de deelnemers aan de slag met hun eigen visie op het onderwijs van de universiteit. Er wordt onder andere gesproken over selectie aan de poort, loopbaanbegeleiding en studiemotivatie.

Als laatste onderdeel van het officiële gedeelte wordt er een klein overzicht gegeven van de resultaten van de workshops over masterwerving, verplichte aanwezigheid, onderwijsintensivering en toetsing. Deelnemers en discussieleiders lichten de besproken punten uit: zo wordt er een actieplan gemaakt om meer internationale (master)studenten aan te trekken, zijn studenten ook na de Onderwijsdag veelal tegen verplichte colleges, zullen studenten en docenten samen moeten zorgen dat de onderwijsintensivering slaagt en bestaat de ideale toets niet (maar dat was ook al de titel van de betreffende workshop). Theatersportvereniging Extra Stout voorziet deze conclusies van een passend en komisch maar ook verhelderend kader, waarna een informele borrel volgt en de deelnemers de kans hebben om verder te discussiëren over de besproken onderwerpen. Al met al was de Onderwijsdag 2013 voor zowel medewerkers als studenten waardevol, vermakelijk en zeer geslaagd!

 

Kijk voor meer informatie op www.PlanBLearning.com en www.ru.nl/onderwijsdag.
Geschreven door Teun Dings