Na-inschrijving tentamens, een versnipperd beleid

De Universitaire Studentenraad heeft een brief gestuurd naar het College van Bestuur betreffende het versnipperde beleid omtrent de regeling van na-inschrijvingen.

Wanneer je vergeten bent jezelf in te schrijven, moet je op veel faculteiten een boete betalen, mocht je nog mee willen doen met het tentamen. Deze boete wordt onder andere betaald om de administratieve kosten te dekken, echter verschilt het bedrag van de boetes sterk per faculteit. Niet alleen de boetes verschillen, ook de termijn van inschrijving verschilt sterk. Zowel bij de eerste kansen als de herkansing is het wederom verschillend wat er per faculteit wordt geregeld. Ten slotte is het ook nog mogelijk dat je faculteit het zo geregeld heeft dat er een koppeling is tussen cursus- en tentameninschrijvingen, voor de meeste studenten de ideale oplossing.

Conclusie: een zeer versnipperd beleid. Alhoewel elke faculteit een eigen karakter heeft is het wel wenselijk de regelingen enigszins te uniformiseren. Als je als student van Managementwetenschappen jezelf vergeet in te schrijven voor een tentamen bij de Rechtenfaculteit,  kan je namelijk ook voor grote verrassingen komen te staan.

De Universitaire Studentenraad hoopt dat een gesprek met het College van Bestuur en het College van Decanen kan zorgen voor oplossingen.

In de onderstaande tabel een overzicht van de regeling die er nu is.
Boetes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wanneer er sprake is van koppeling is een inschrijvingstermijn niet van toepassing.
** M.u.v. Tandheelkunde.
*** Wanneer studenten zich één dag van te voren aanmelden bedraagt de boete €15,00 wanneer
studenten zich op de dag zelf nog moeten inschrijven bedraagt de boete €30,00.
**** Studenten die te laat zijn met inschrijving voor de herkansing kunnen zich melden bij de
examencommissie.
**** *Studenten die te laat zijn met inschrijving voor de herkansing kunnen zich melden bij het
Onderwijs Service Punt (OSP). Het hoofd van OSP besluit vervolgens of na-inschrijving mogelijk is.