Universitaire Studentenraad sluit zich aan bij het Interstedelijk Studenten Overleg

Deze middag heeft de Algemene Vergadering van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) plaatsgevonden. Op de agenda stond onder andere de aanvraag van de Universitaire Studentenraad (USR)  tot aspirant lid van het ISO. Deze aanvraag is vanmiddag ingewilligd door de ledenvergadering van het ISO,  zowel de Centrale Medezeggenschapsraad van de HAN als het bestuur van het ISO brachten een positief stemadvies uit. Voorzitter Jip Mennen presenteerde de USR, beantwoorde vragen en vervolgens werd er overgegaan tot stemming. Deze had een positief resultaat.

‘We zijn erg blij met het verkregen aspirant lidmaatschap, we zijn er van overtuigd dat het van grote toegevoegde waarde is voor de medezeggenschap en de studenten van onze universiteit’, aldus Mennen. Het ISO kent een klankbordfunctie en een actieve lobby in Den Haag,  de USR vindt het  belangrijk dat ook op dit niveau de Nijmeegse studenten vertegenwoordigd zijn, daarom werd er besloten tot een succesvolle aanvraag van het aspirant lidmaatschap.