Maak kennis met: Mart Gronheid

De FSR Managementwetenschappen behartigt inmiddels alweer een half jaar de belangen van studenten. Maar wie zijn jullie vertegenwoordigers eigenlijk? Het is hoog tijd om nader kennis met ze te maken. Vandaag: Mart Gronheid.

‘Via deze weg mag ook ik mijzelf aan jullie voorstellen als facultaire studentvertegenwoordiger voor het collegejaar 2013-2014. Mijn naam is Mart Gronheid, 22 jaar, rasechte Nijmegenaar en vierdejaars student Bedrijfskunde, dit jaar bezig met het afronden van mijn bachelor.

Hoewel ik deze zomer vanwege hardnekkige blessures gestopt ben met voetballen, blijft sporten een van mijn grootste passies, zo kun je me vaak tegenkomen bij het USC of wanneer ik een rondje brug-tot-brug ren. Er is nog een andere reden dat ik vaak in het Gymnasion te vinden ben, dit is vanwege mijn functie als studentmedewerker op de afdeling debiteuren van de universiteit. In deze rol ben ik ruim twee jaar actief als contactpersoon tussen de faculteiten en klanten van de RU. Vandaar het logisch gevolg dat ik dit jaar binnen de FSR de taak van penningmeester op me neem. Behalve deze verantwoordelijkheid hou ik me bezig met alle onderwerpen die op tafel komen. Deze onderwerpen kunnen vanuit de faculteit komen, maar (zoals mijn mede-medezeggenschappers ook al stressen) het liefst vanuit jullie. Schroom dus niet een berichtje te sturen over wat op deze faculteit beter kan of beter moet!’