College van Bestuur houdt stug vol

Naar aanleiding van de OverlegGV van maandag 27 januari is er zojuist een gesprek geweest met de Universitaire Studentenraad (USR) en het College over de verhoging van de premastertarieven. Het College liet, aan de hand van een grafiek, zien dat er een lineair verband  zit tussen de prijs die een premasterstudent moet betalen en het aantal ec’s wat de student volgt. Vanaf de 30 ec wordt deze helling steiler en vanaf 45 ec komt de student boven het wettelijk collegegeld. Het argument ‘zo worden de meest ambitieuze studenten benadeeld’ wat ingebracht werd vanuit de USR, werd beantwoord met het bericht dat zij ook meer gebruik maken van het onderwijs en dus meer moeten betalen.  Volgens het College valt er veel te zeggen voor proportionaliteit. De geopperde suggestie om voor studenten die 60 ec in één jaar behalen wel het wettelijke collegegeld te handhaven werd afgedaan met de hoge kosten die dit met zich mee zou brengen om het behaalde aantal ec te controleren.