De FSRL-maand van… Lara de Die

Lees hier wat in de maand januari is gebeurd met de FSRL!

NB: Rector on Tour is intussen al geweest. Binnenkort zal hiervan een verslagje verschijnen op NU!Medezeggenschap!

Januari was voor de Facultaire Studentenraad Letteren een maand waarin in eerste instantie weinig activiteiten plaatsvonden, aangezien het tentamentijd was. Voor de meesten van ons stonden dus de bezigheden voor de FSRL op een laag pitje. Desondanks betekende dat niet dat er niets gebeurde in de universitaire medezeggenschap. Op 14 januari vond onze eerste vergadering in het nieuwe jaar plaats, wat ook betekende dat onze termijn er alweer half op zit.

Dit was een rustig begin, maar op 17 januari ontploften de universitaire media en Twitter bijna, omdat het College van Bestuur blijkbaar de studieresultaten van leden van de USR had bekeken. Verder was dit gebeurd op een manier waardoor uit de gegevens was af te leiden welke resultaten bij welke student hoorden. Op Twitter werd er zelfs onder het onderwerp ‘#RUgate’ getwitterd, want veel studenten waren erg geschokt. Op dezelfde dag werd ook een uitspraak gedaan door een woordvoerder van de RU die erop neerkwam dat extracurriculaire vakken niet altijd nut hadden. Ook dit veroorzaakte een golf van verontwaardiging en verbazing bij studenten: hoe kon iemand bepalen of een bepaald vak voor een student nuttig of niet nuttig was? En werden er dan überhaupt nutteloze vakken aangeboden aan onze universiteit? Dit leidde ertoe dat de zestiende USR het College van Bestuur een brief stuurde om hun ongenoegen te tonen. Een gesprek tussen beide partijen volgde en de ANS berichtte op 23 januari dat de gemoederen weer bedaard waren. Binnen een vrij korte periode waren dus veel ontwikkelingen, die ook bij de FSRL reden tot gesprek vormden.

Naast de universitaire ontwikkelingen ben ikzelf bezig geweest met het organiseren van Rector on Tour op de faculteiten Geesteswetenschappen, samen met onze assessor, de assessor van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en een FSR-lid van diezelfde faculteit. Rector on Tour – Erasmusgebouw: meer dan een magnetron? zal plaatsvinden op 6 februari van 4 uur tot half 6. U bent allen van harte welkom in E2.55. Het belooft een interessante discussie te worden!

Als laatste belangrijke gebeurtenis van deze maand vond op 27 januari de GV plaats. Vier leden van de FSRL waren hier ook aanwezig, omdat er meerdere onderwerpen werden besproken die voor ons ook erg relevant waren. In deze GV werd onder andere officieel bekend gemaakt dat de bezuinigingen op het MMS voorlopig worden stilgelegd. Hoewel dit voor ons al een bekende stand van zaken was, was het toch prettig om dit bevestigd te horen. Zo besloten we de maand in ieder geval met goed nieuws voor de studenten van onze faculteit.