Wat Zijn de Plannen

Wellicht kennen jullie de website wel: Wat Zijn de Plannen. Op deze website is informatie te vinden over maatregelen die de student aangaan. Dit jaar vindt er weer een Wat Zijn de Plannen-actieweek plaats. In de week van 24 tot en met 28 februari zal geprobeerd worden zoveel mogelijk studenten te informeren over maatregelen waar ze (mogelijk) mee te maken krijgen. We proberen ze de weg te wijzen naar informatie over regels als het bindend studieadvies, het leenstelsel, de harde knip en de regeling rond het OV-reisrecht. Op de website www.watzijndeplannen.info is al deze informatie gebundeld.

In de actieweek willen we studenten bewust maken dat het belangrijk is je te informeren over bepaalde maatregelen. We willen studenten in contact brengen met onze website, waar veel informatie te vinden is. De website wordt beheerd door een taskforce van de USR, welke er samen met Dienst Studentenzaken voor zorgt dat alle informatie up-to-date en correct is. Het belangrijkste is dat we een betrouwbare bron van informatie willen zijn. Bij individuele vragen of problemen sturen we studenten door naar de studieadviseur, de opleiding of Dienst Studentenzaken.

De actieweek in februari wordt een groot project, dat de USR coördineert, maar in samenwerking met veel verschillende studentenorganisaties en koepels uitgevoerd wordt. Zo hebben we de Facultaire Studentenraden en medezeggenschapsfracties reeds benaderd. Tijdens de actieweek zal elke dag geflyerd worden, er zullen posters over de campus hangen, er zal een informatiestand staan waar studenten informatie kunnen krijgen en er zullen collegepraatjes worden gehouden. Voor zo’n groot project hebben we veel mensen nodig die willen helpen.

Nu zouden we graag ook jullie hulp vragen. Als studentenvereniging zijn jullie betrokken bij de studenten en hebben jullie een groot bereik. Jullie kunnen ons steunen door te helpen bij de activiteiten in de actieweek, maar ook door de informatie te verspreiden via jullie eigen communicatiekanalen. Bijvoorbeeld door tijdens de actieweek de website Wat Zijn de Plannen op jullie Facebook of Twitter te promoten, en er een stukje in de ledenmail aan te wijden of flyers en posters te verspreiden in jullie panden.

Hoe meer verenigingen mee willen helpen met de actieweek, hoe meer studenten bereikt kunnen worden!

We zouden het super vinden als jullie een (kleine) bijdrage kunnen leveren en horen dan ook graag van jullie! Jullie kunnen vanaf donderdag 21 februarieventueel flyers en posters op komen halen van de USR-kamer (TvA 3).

Alvast bedankt!