[Opvolgers gezocht!] FSR Managementwetenschappen

De FSR is op zoek naar opvolgers. Ben je geïnteresseerd in hoe het faculteitsbestuur te werk gaat en wat jij kunt doen om het faculteitsbeleid te beïnvloeden? Zou jij volgend collegejaar medestudenten op facultair niveau willen vertegenwoordigen? Dan is de Facultaire Studentenraad (FSR) bij uitstek iets voor jou. De studentenmedezeggenschap geeft een uniek inkijkje in het bestuur van -in dit geval- de faculteit en vormt een mooie kans om invloed uit te oefenen op beleid dat de student raakt.

Voor alle geïnteresseerden organiseert de FSR op twee momenten een informatiebijeenkomst (dinsdag 18 maart om 12.30 uur in TvA 1.0.09 en donderdag 20 maart om 12.30 uur in TvA 4.0.02). Voor een gratis lunch wordt gezorgd. Tijdens de bijeenkomsten kunnen vragen worden gesteld aan de huidige FSR-leden en aan de student-assessor van de Faculteit der Managementwetenschappen. Aanwezigheid bij een van de twee info-bijeenkomsten is geheel vrijblijvend.

Het Facebookevenement is hier te vinden.