USR schrijft Judiciavoorstel

Naar aanleiding van de GV van 27 januari, waarin het College aangaf het Judiciastelsel te willen veranderen, heeft de USR een brief geschreven, in samenwerking met diverse medezeggenschapsgremia, met een voorstel voor deze wijziging.

Het College gaf aan dat ze voortaan alleen nog cum laude zouden willen hanteren, iets waar de USR niet mee eens is. De USR zou graag zien dat zowel cum laude, summa cum laude als bene meritum behouden zouden blijven. Door deze judicia te blijven erkennen zouden studenten nog steeds gemotiveerd blijven om deze te behalen en daarnaast maakt een judicium een positieve indruk bij werkgevers.

Het College en de USR zijn beide van mening dat er meer uniformering zou moeten zijn op dit vlak. Omdat een judicium bij studies met 9 vakken makkelijker te behalen is dan bij een studie met 18 vakken moet hier juist naar gekeken worden. Ook pleit de USR voor de herkansing van voldoendes waarbij het hoogste cijfer telt. Het zou immers niet zo mogen zijn dat studenten die na het behalen van een vijf willen herkansen, zodat ze een judicium krijgen, een vier behalen waarna ze hun bachelor mogelijkerwijs niet behalen.