USR-werkgroep Diversiteit schrijft notitie ‘Thuisvoelen op de Campus’

De USR heeft dit jaar een werkgroep Diversiteit opgericht die zich focust op de diversiteit van groepen die op de campus te vinden zijn en de mate waarin zij zich thuisvoelen op de campus. Inmiddels heeft de werkgroep een notitie opgesteld en opgestuurd waarvoor een aantal gesprekken zijn geweest met deze verschillende groepen. Deze gesprekken hebben geleid tot concrete aanbevelingen naar onder andere het College van Bestuur, de organisatie van de introductie en de Radboud Docenten Academie.

In gesprekken met Studentenbegeleiding en met de Studentenkerk werd duidelijk dat de USR reeds via bestaande werkgroepen op veel gebieden goed werk verzet in het aangenamer maken van de campus voor bepaalde groepen studenten, zoals internationale studenten en studenten met een functiebeperking. In de rest van dit stuk volgen diverse groepen studenten die nog niet zijn betrokken in andere werkgroepen van de USR.

De USR-werkgroep heeft zich gefocust op gelovige studenten (christenen, moslims), lesbische, homoseksuele en biseksuele studenten en studerende ouders. Een aantal concrete aanbevelingen zijn onder andere:

  • Organiseer in de eerste collegeweek bij alle opleidingen voor alle eerstejaars een verplicht college dat is toegespitst op voorlichting over persoonlijke begeleiding vanuit de universiteit op psychisch vlak. Laat hierbij ten minste naar voren komen met welke vragen zij op hun faculteit bij studieadviseurs, studentdecanen en studentpsychologen terecht kunnen.
  • Informeer mentorouders over de verantwoordelijkheid die zij hebben in het laten thuisvoelen van eerstejaars.
  • Implementeer bij de Radboud Docenten Academie voorlichting over onderwerpen als homoseksualiteit als een integraal onderdeel van de opleiding.
  • Faciliteer op iedere faculteit een bereikbare ruimte, waar moslimstudenten zich overdag kunnen terugtrekken voor het gebed.
  • Faciliteer op iedere faculteit een gemakkelijk bereikbare kolfruimte.

De notitie geeft ruimte tot nader onderzoek aangezien veel studenten die de werkgroep gesproken heeft aangesloten waren bij een vereniging wat bijdroeg aan het thuisvoelen op de campus. Er zijn echter ook veel studenten, die zich niet aansluiten bij een vereniging of club. Nader onderzoek zou inzicht kunnen geven in hun beweegredenen om zich niet aan te sluiten en wat dat betekent voor hun ‘thuisgevoel’ op de campus.Ook zijn er nog vele andere groepen te bedenken waar in deze notitie geen aandacht aan besteed wordt.

De notitie zal worden besproken tijdens de Overlegvergadering van 19 mei.